Wanneer?

De markt gaat door, elke 2e vrijdag van de maand van 16:30 tot 19:30.
2022:
 • 11/11/2022
 • 09/12/2022 (kerst editie)
2023:
 • 13/01/2023
 • 10/02/2023
 • 10/03/2023
 • 14/04/2024
 • 12/05/2023
 • 09/06/2023

 • 14/07/2023
 • 11/08/2023
 • 08/09/2023
 • 13/10/2023*
 • 10/11/2023
 • 08/12/2023*
(*wijziging mogelijk)

Waar?

Het dorpsplein van Wilsele Putkapel. Naast de kerk en Sportoase Wilsele.

Prijs deelname als standhouder?

Deelname aan de markt kost 15 euro.
In deze prijs zit het gebruik van elektriciteit en de roerende voorheffing.

Er wordt geen meerkost gerekend voor grotere standen.

Het standmateriaal moet je zelf voorzien.

Opbouwen en afbreken?

Je kan het plein betreden vanaf 15.00 uur.
Bij uitzondering ben je vanaf 14 uur welkom.

Opruimen doe je vanaf 19:30.
Je kan het plein verlaten langs 2 straten om zo een wachtrij te vermijden.

Standhouder verplichtingen:

Om als standhouder een plaats te krijgen op de markt moet je toegelaten worden. Daarom zijn enkele documenten nodig die Stad Leuven vraagt aan alle marktkramers.

 • Vergunning Ambulante verkoop (Vrijstelling voor VZW’s! contacteer ons bij twijfel) – m.a.w. een leurkaart.
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Kopie van jouw polis burgerlijke aansprakelijkheid voor uitbating marktkraam
 • Keuringsattesten gas en/of elektriciteit (indien gebruikt)  – 2 jaarlijks
 • Keuringsattest brandblusser type ABC-1 x 6kg of 2 x CO2 – 5kg (ook bij ons te verkrijgen indien tijdig aangevraagd)

Hoe inschrijven?

Stap 1: 

Standhouders stellen zich kandidaat en vullen een aanmeldingsformulier in.

Wanneer er vrije plaatsen zijn worden deze ter beschikking gesteld. De standplaatsen worden toegekend bij volgorde van inschrijving. Bij inschrijving van kramen die dezelfde producten aanbieden zal er voorrang gegeven worden aan lokale producenten die gevestigd zijn in Wilsele of omliggende dorpen. Wilsele Mèt wil een echte beleefmarkt zijn voor de buurt en streeft ook naar een lokaal en ecologisch aanbod. Inschrijvingen worden dan ook bekeken op basis van aanbod, locatie én datum van inschrijving .Zo waken we er over dat er geen twee standhouders hetzelfde aanbod hebben. Hierdoor kan het zijn dat je niet heel je aanbod kan brengen. Je bent wel zeker dat alleen jij dit aanbod hebt.

Stap 2:
Na goedkeuring kan je via een speciale webshop je standplaats aankopen en betalen.
De factuur wordt automatisch gegenereerd en bezorgd.

Je standplaats toch annuleren kan enkel onder bepaalde voorwaarden:

 • Ziekte (mits attest dokter)
 • Stopzetting handelszaak (mits attest stopzetting)