Wilsele Mèt

Beste standhouders, beste bezoeker van Wilsele Mèt,
 
Zoals iedereen al heeft opgemerkt zijn de huidige economische tijden voor niemand evident en bijgevolg is de opkomst op de markten in het algemeen sterk verminderd.
 
Wilsele Mèt werd opgestart tijdens de Corona periode om verbinding te brengen binnen Wilsele. Ondertussen zijn er ook binnen het organisatorisch team wijzigingen en laat de drukte van de dagelijkse routine zich bij iedereen opnieuw voelen.
 
Daarom hebben wij als bestuur van Wilsele Met besloten om een pauze in te lassen. De komende edities van Wilsele Mèt zullen dus niet doorgaan.
 
We gaan met het overblijvende team herbronnen en zoeken naar nieuwe uitdagingen die we kunnen organiseren.
 
We willen ook een warme oproep doen: indien iemand zich geroepen voelt om mee zijn schouders hier onder te zetten, geef ons dan zeker een seintje. Vele handen maken het werk immers licht.
 
Fijne feesten gewenst en hopelijk tot snel weer,
Team Wilsele Mèt